+389 33 441 205 kemalovski.e@veneras.mk

Кариера

Нашиот тим секогаш ќе Ви излезе во пресрет со информации за кариера во ВЕНЕРАС! Контактирајте нè!

АКТИВЕН КОНКУРС

ВЕНЕРАС ПОРАДИ ПРЕГОЛЕМИОТ ОБЕМ НА СТРАНКИ ГО ЗАЈАКНУВА ТИМОТ И ИМА ПОТРЕБА ОД 2 АСИСТЕНТИ

Дозволи да ти понудиме ако сакаш динамична работа со многубројни студенти, работа која ќе ти овозможи унапредување, сигурни примања, динамична, со одличен Тим, во топлна и пријателска атмосфера!

ШТО НУДИМЕ:

 • Полно работно време, со договор на неопределено
 • Способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок
 • 000 мкд почетна плата
 • Бонуси за високи резултати и достигнувања и разни други бенефиции
 • Можности за постојано напредување
 • Сигурни и навремени примања
 • Одлични услови за работа
 • Позитивна работна средина

ШТО БАРАМЕ:

 • Работно искуство со канцелариско работење;
 • Завршено високо образование (предност имаат кандидати со завршен економски факултет);
 • Силни организациски вештини;
 • Силни вербални и писмени комуникациски вештини;
 • Силни продажни вештини;
 • Позитивен пристап кон клиентите, колегите и решавање на работните предизвици;
 • Познавање на социјалните медиуми;
 • Прецизно и точно управување со информации, податоци и документи;
 • Способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок;
 • Способност за правилно, оптимално планирање и извршување на работните задачи, како и на ненадејно зададени задачи со приоритет;
 • Способност за јасна и ефективна комуникација со личности од различни хиерархиски нивоа и националности;

Ако се пронаоѓаш во бараниот профил, испрати твое CV на email: mgrveneras@yahoo.com