Венерас СКОПЈЕ

Ул. Рајко Жинзифов бр.30, 1000 Скопје
Телефон: +389 70 361 943
Е-маил: [email protected]

Венерас ШТИП

Ул. Кирил и Методи бр.54, 2000 Штип
Телефон: +389 78 361 923
Е-маил: [email protected]

1.[email protected] – Основач и управител на компанијата

За да стапите во контакт можете да се обратите и во оделот за лична асистенција кој е напоменат  во бр 5.

2.[email protected]  контакт тел.  070/361-943

Информативен центар за клиенти, филијала – Скопје.

3.[email protected]  контакт тел.  078/361-923

Информативен центар за клиенти – филијала Штип.

4. Контакт тел. 033/441-205 – седиште на фирма во Делчево

[email protected] – телефонски број: 078/361-924

Лична асистенција на директорот на компанијата г-дин Е.Кемаловски.


6.
[email protected] – контакт тел: 02/6150-727

Одделот е одговорен за сите правни работи поврзани со компанијата во земјата и странство 

 

 

7. [email protected]

Одделот е достапен за клиенти кои имаат апл. за организација на апартмани во Германија, генерална поврзност со клиенти кои се отпуштени од работното место во Германија, потреба за промена на работно место и сл. 


8. [email protected] – телефонски број: 032/221-747

Оддел за исплаќање на плати и достава на финаниски прегледи од секаков тип ( апликанти кои уплатиле, плати за Венерас бугарија, исплати на апартмани и сл.).

 

За сите кои сакаат да не контактираат, а моментално се во странство имаат можност да стапат во контакт со нас на вибер или what up на нашите мобилни броеви со префикс за Р.С Македонија.